فرمت ارائه مقاله و پوستر

 نویسندگان محترم که مقالاتشان در قالب پوستر و یا سخنرانی پذیرفته شده است ، لازم است  طبق فرمت های زیر ، فایل ارائه خود را آماده نمایند.

 

                   
 

 

 آدرس ایمیل ارسال فایل های آماده شده:     scece2018@iauardabil.ac.ir

 

 

 


ورود به سیستم