سخنرانان کلیدی

پروفسور ناصر پریز

استاد تمام گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص ها:

کنترل

 

پروفسور امیر مسعود رحمانی

استاد تمام گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تخصص ها:

سیستمهای توزیع شده و رایانش ابری، سیستمهای سلامت بهداشت، اینترنت اشیا، شبکه های بی سیم، محاسبات تکاملی

 

 


 


ورود به سیستم