راهنمای نگارش مقالات

  • مقالات بايد دربرگيرنده يافته هاي نوين پيرامون زمينه -هاي موضوعي کنفرانس بوده و قبلا منتشر نشده باشند.
  •  ارسال مقالات تنها از طريق وب سايت کنفرانس امکان پذير است.
  • کنفرانس به زبان هاي فارسي و انگليسي مقاله مي پذيرد.
  • مقالات ارسالي به چهارمین کنفرانس محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر مي بايست از الگوهاي نگارشي مشخص شده زير پيروي نمايند. مقالات بايد با فرمت WORD و PDF  (با هم و بصورت زیپ شده) در سايت بارگذاري شوند.

 

الگوي تهيه مقاله فارسي

الگوي تهيه مقاله انگليسي:

            

       


ورود به سیستم