هزینه های کنفرانس

 

*ثبت نام ترجيحاً به صورت الکترونيکي مي باشد. درصورت بروز مشکل مي توانيد پرداخت را به صورت بانکي انجام داده و تصوير فيش را در داخل سيستم آپلود نماييد.

توجه: شماره حساب "0107073250007"  بانک ملی شعبه میدان بسیج به نام چهارمین کنفرانس محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

*نويسندگان مقالاتي که داراي بيش از شش صفحه هستند (تا ۱۰ صفحه)، بايد به ازاي هر صفحه اضافي مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال پرداخت کنند(از طريق واريز فيش بانکي)

* به ازاي هر مقاله پذيرفته شده بايستي يک هزينه ثبت نام توسط يکي از نويسندگان از طريق وبگاه کنفرانس پرداخت گردد. در صورتي که مقاله اي بيش از يک نويسنده دارد، نويسندگان ديگر براي شرکت در کنفرانس بايستي به عنوان شرکت کننده ثبت نام کنند.

* گواهي ارائه مقاله برای ثبت نام کننده مقاله (واريز کننده وجه) و همچنین سایر نویسندگان مقاله صادر خواهد شد (در صورت درخواست ارسال پستی، مبلغ 200،000 ریال برای هزینه ارسال دریافت دریافت خواهد شد).

سایر نویسندگان مقاله (در صورت ارائه مقاله توسط یکی از نویسندگان) نیز اگر بصورت شرکت کننده ثبت نام نمایند، گواهی ارائه مقاله به ایشان داده خواهد شد

* ورودبه کنفرانس فقط براي ثبت نام کنندگان امکان پذير است.

*افرادی که مقاله ای در این کنفرانس نداشته و داوطلب حضور در کنفرانس و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در کنفرانس صادر می گردد.

* برای ثبت نام کنندگان کنفرانس: پذیرایی، دو وعده ناهار و پکیج کنفرانس در نظر گرفته شده است.

هزینه ها کنفرانس (تومان)

نوع ثبت نام

تا 97/08/12

بعد از 97/08/12

ارائه دهنده مقاله

260000 تومان

300000 تومان

ارائه دهنده مقاله (دانشجو)

210000 تومان

250000 تومان

شرکت کننده دانشجويي

100000 تومان

210000 تومان

شرکت کننده عادي

150000 تومان

300000 تومان

به ازای هر مقاله اضافی

150000 تومان

190000 تومان

 

 


ورود به سیستم