طبق هماهنگی های انجام شده، مقالات برتر کنفرانس در مجلات معتبر مانند SSRN و Heliyon چاپ خواهند شد.

تاریخ ثبت: 1395/05/05

نظرات کاربرانورود به سیستم