نویسندگان محترم مقالات، در صورت تمایل، می توانند بصورت غیرحضوری در کنفرانس شرکت نمایند.

تاریخ ثبت: 1397/07/01

 نویسندگان محترمی که مقالات ایشان در کنفرانس پذیرفته شده و به دلایل مختلف نمی توانند بصورت حضوری در کنفرانس شرکت نمایند، امکان شرکت در کنفرانس بصورت غیرحضوری برای ایشان فراهم شده است.

در این حالت ارسال کننده مقاله پس از پذیرش و ثبت نام در کنفرانس تقاضای خود مبنی بر شرکت غیرحضوری را اطلاع می دهد.

سپس راهنمایی های لازم از طریق پنل کاربری برای وی ارسال خواهد شد.


نظرات کاربران


  • محمد محمدی:
    1397/08/06
    به علت مشکلات شخصی امکان حضور در کنفرانس را ندارم


ورود به سیستم