معرفی همایش

با استعانت از پروردگار متعال، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسي برق و کامپیوتر در شهر زیبا و تاریخی اردبیل، از تاريخ  بیست و سوم تا بیست و چهارم آبان ماه  1397 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار خواهد شد. از کليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مختلف مهندسي برق، مهندسي پزشکي و مهندسي کامپيوتر دعوت مي شود تا مقالات خود را که حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي کنفرانس مي باشند از طریق وب سایت کنفرانس ارسال نمایند. 

زمينه هاي موضوعي کنفرانس:

کامپيوتر، الکترونيک، قدرت، ، کنترل، مخابرات، مهندسي پزشکي 

 

 

 

 

 

 

 

 


ورود به سیستم